คนไทยเก่งไม่แพ้ชาติใด! ทีมงานไทยมีส่วนร่วมใน “ดาบพิฆาตอสูร ภาค 4

เตรียมปลื้มปริ่มกันได้เลย! เพราะมีรายชื่อคนไทยปรากฏอยู่ท้ายเอนเครดิต “ดาบพิฆาตอสูร ภาค 4 การสั่งสอนของเสาหลัก” ที่เพิ่งลาจอไป

Tags: